AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY 

                   VERSENYFELHÍVÁSA A 2019/2020. TANÉVRE 

 

A verseny címe:     XXIII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny 

A verseny meghirdetője: 

                     Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Paks (OM 036396)  

                     Vak Bottyán Gimnázium, Paks (OM 036391) 

                     Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest 

                     Magyar Nukleáris Társaság, Budapest 

                     Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks 

A verseny célja: 

modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb 

megismertetése  

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: 

I. kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és 

                az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói; 

II. kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal 

                     befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói nevezhetnek. 

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: 

       A versenyre az általános és középiskolák (gimnázium és szakgimnázium) tanulói 

jelentkezhetnek a korcsoportuknak megfelelő kategóriában. 

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: 

       A  versenyre  minden  magyarországi  és  határon  túli  tanuló  jelentkezhet  a 

korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.  

 

A versenyen való részvétel kizáró okai: 

       A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például: 

       -   A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás 

       -   Nem megengedett segédeszköz használata. 

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom: 

       A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai és 

sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket 

kér számon. 

A kijelölt témakörök a következők: 

       Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete 

       Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok 

       Fényelektromos jelenség, Compton jelenség 

       De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája 

       Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés 

       A hidrogénatom hullámmodellje 

       A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok 

       Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata 

       Az atommag és szerkezete: proton, neutron 

       Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia  

       Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás 

       Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor, atomerőmű  

       Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata 

       Sugárvédelmi alapismeretek.  

       Magfúzió, a Nap energiatermelése 

       Hevesy György (radioaktív nyomjelzés)  

       Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága 

       Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek 

       Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk 

       Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.  

 

A felkészülésre javasolt segédanyagok: 

       -   Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2010 -2016; 

       -   Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010; 

       -   Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004; 

       -   Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet; 

       -   Marx György: Atommagközelben; 

       -   Marx György: Életrevaló atomok; 

       -   Marx György: Atomközelben; 

       -   Radnóti Katalin szerk.: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat; 

       -   Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD. 

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): 

       Az iskolák a versenyre 2020. január 17-ig jelentkezhetnek a sukosd@reak.bme.hu 

címre küldött e-mailben a következő linken található Jelentkezési Lap (EXCEL fájl) 

kitöltésével és elküldésével: http://sukjaro.eu/SzilardVerseny/JelentkezesiLap.xlsx 

Nevezési díj:  nincs  

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése): 

    1. forduló a versenyre jelentkező iskolákban kerül lebonyolítsára: 2020. február     24. 14-17 óráig

    2. forduló (döntő): 2020.április 24-26. között kerül megrendezésre az Energetikai 

    Szakgimnázium és Kollégiumban, valamint a Vak Bottyán Gimnáziumban, Pakson. 

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból: 

       A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező 

iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően. 

       Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban 

kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, 

könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. Az audio- vagy internetes kommunikációra 

alkalmas eszközök (mobiltelefon, iPad, netbook stb.) használata szigorúan tilos.  

       Az első forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik 

a szaktanárok. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és 

összesítő  lapot  legkésőbb 2020.  március 2-ig  postázzák  a  Budapesti  Műszaki  és 

Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 

9.) címére.  

Beküldhető dolgozatok ponthatárai:  

- I. kategória: a maximális pontszám 60%-a,  

- II. kategória a maximális pontszám 40%-a.  

       A  versenybizottság  a  beküldött  dolgozatokat ellenőrzi,  majd  az  első  forduló 

eredményéről legkésőbb 2020. március 23-ig értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit.  

A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából max. 20 tanulót, míg a II. kategóriából 

max. 10 tanulót hív be. 

 

       A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, 

amelyeket a helyszínen a versenybizottság értékel. 

 

Az eredmények közzétételének módja: 

       A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes 

eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az 

egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről 

beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére. 

 

Díjazás: 

       Az  országos  döntőbe  bejutott  valamennyi tanuló  könyvjutalomban  részesül. 

Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri 

ösztöndíjban részesíti. 

       A  legeredményesebb  felkészítő  tanár –  a  verseny  honlapján  megtekinthető 

pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül  

       A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül. 

 

A szervezők elérhetősége: 

A versenybizottság vezetője:  

       Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék.  

       Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: sukosd@reak.bme.hu.  

       Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954. 

A verseny helyi szervezői:  

        Csajági Sándor        Vak Bottyán Gimnázium, Paks  

        igazgató              Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

        Csanádi Zoltán        Energetikai Szakgimnázium és Kollégium Paks igazgatója,  

        igazgató              Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 95.  

 

A verseny honlapja: http://www.szilardverseny.hu. 

 

Budapest, 2019. szeptember 1. 

                                          Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 

                                          Vak Bottyán Gimnázium Paks, 

                                          Eötvös Loránd Fizikai Társulat 

                                          Magyar Nukleáris Társaság 

                                          Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány