Szakmai beszámoló a 2013/2014. tanévi
XVII. Országos Szilárd Leó fizikaversenyről

 

A XVII. Országos Szilárd Leó fizikaversenyt az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány hirdette meg. Az alapítvány akkreditált Tehetségpontként is működik.

 

2013/2014. tanévi verseny meghirdetés

A verseny meghirdetését a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány végezte. A versenyre 287 tanuló jelentkezett: I. kategóriában: 202 fő, II. kategóriában: 85 fő. A jelentkezők közül 258 fő volt fiú.

 

I.forduló

     Az I. fordulóra 2014. február 24–én került sor. Az első forduló a nevező iskolákban került lebonyolításra. A dolgozatokat a felkészítő tanár javította ki, majd a versenybizottság címére beküldték az előre meghatározott pontszámot elért dolgozatokat. A versenybizottság a dolgozatokat felüljavította, majd összeállította a döntőbe bejutott tanulók listáját. A döntőbe jutott tanulókat március utolsó hetében értesítette faxon és levélben. A Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány meghívót készíttetett a versenyzőknek és kísérő tanáraiknak.

 

Verseny döntője (II. forduló)

2014. április 11-13 között került megrendezésre az Országos Szilárd Leó fizikaverseny országos döntője az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, Pakson. 20 fő 11-12. évfolyamos, és 10 fő 9-10. évfolyamos tanuló jutott be a döntőbe. A versenyzők teljes egészében az alapítvány vendégei voltak (alapítvány fizette az étkezési és szállásköltségét is a versenyzőknek) a verseny alatt. A felkészítő tanárok az étkezési költséget maguk, de a további költségeket alapítványunk állta.

 

Versenybizottság

versenybizottság szakmai vezetője Dr. Sükösd Csaba BME NTI címzetes egyetemi tanára, Magyar Nukleáris Társaság elnökségének tagja, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat alelnöke.

versenybizottság tagjai:

-      Dr. Radnóti Katalin főiskolai tanár, ELTE TTK, Fizikai Intézet, Budapest; Bugát Pál Természetismereti Vetélkedő elnöke, Magyar Nukleáris Társaság elnökségének tagja.

-      Dr. Szűcs József ny. adjunktus, Pécsi Tudományegyetem, TTK, Kísérleti Fizika Tanszék, Pécs; Tolna megyei Szilárd Leó fizikaverseny feladatkitűzője, Párkányi László fizikaverseny versenybizottság tagja,

-   Dr. Ujvári Sándor Mikola- és Ericsson-díjas tanár, Lánczos Kornél Reálgimnázium, Székesfehérvár; ELFT Középiskolai Szakcsoport titkára, Fejér megyei csoport titkára, Magyar Nukleáris Társaság Tanári Szakcsoportjának elnöke, Fejér megyei Lánczos Kornél fizikaverseny szervezője.

-    Dr. Jarosevits Beáta (Phd.) fizika-inform. szakos középisk. tanár, GDF, Budapest;

-       Kiss Dániel tud. segédmunkatárs, BME NTI, Budapest;

-     Mester András Marx György Vándorérmes középisk. tanár, Diósgyőri Gimnázium, Miskolc, ELFT Középiskolai Szakcsop. elnöke, MNT elnökségének tagja,

-          Dr. Papp Gergely tud. kutató, Max-Planck-Princeton Center, München;

-          Papp Ildikó BME NTI, Budapest

-          Vastagh György Mikola-díjas és Vándorérmes nyug. tanár, Balatonfüred;

-      Csajági Sándor Mikola-, Ericsson-díjas igh., Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks

-          Krizsán Árpád középisk. tanár, Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks.

 

helyi szervezők az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanárai és dolgozói önkéntesként segítették az alapítványi adminisztrációs és versenyszervezési munkát. A versenybizottság munkáját helyi szervezők segítik:

-          tanárok:     Nagyné Lakos Mária, Bölcsföldi Tünde, Zsidi Károly, Tóth Judit, Kószó Krisztina, Makó András

-          informatikusok:                Tibay László, Oláh Zsolt

-          oktatástechnikus:             Csapó János

-           adminisztrátorok:             Birkás Józsefné, Wolf Rózsa.

 

Az egyes fordulók lebonyolítása

Az első forduló a nevező iskolákban kerül lebonyolításra. A dolgozatokat a felkészítő tanár kijavítja, majd a versenybizottság címére beküldi az előre meghatározott pontszámot elért dolgozatokat. Ponthatárok: I. kategória: a maximális pontszám 60%-a, II. kategória: a maximális pontszám 40%-a. A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, szükség esetén a pontszámokat felüljavítja.

A második forduló elméleti, mérési és számítógépes feladatokból áll, pontértékek 50-25-25 %. Az elméleti feladatsor megoldására 3 óra, míg a mérési és számítógépes feladat megoldására 1,5-1,5 óra áll a versenyzők rendelkezésére. A végeredménybe csak a második fordulóban elért pont számít.

 

Az egyes fordulók feladattípusai

Az első forduló elméleti feladatokat tartalmaz a modern fizika témaköréből, kiemelten kezelve a magfizikát és a környezetvédelmet. A feladatsor 10 feladatot tartalmaz a 9-10. és 11-12. évfolyam részére. A feladatok között mindig vannak közösek.

A második forduló (döntő) elméleti feladatokból, mérési feladatokból és számítógépes feladatból áll.

 

Értékelési eljárások

A verseny első és a második fordulójában minden feladatért egységesen öt pont jár. A javítási útmutató részletes leírást ad a tanulók munkájának értékeléséhez.

A verseny szervezése az előző években kialakult forgatókönyv alapján zajlott le. A versenybizottság és a helyi szervezők összetételében lényeges változás nem volt, így zökkenőmentes volt a szervezés.

 

Szabadidős programok

A verseny izgalmát enyhítendő programokat állítottak össze a versenyt szervezők. A kiegészítő hagyományos programok a következők voltak:

-          látogatás a Paksi Atomerőmű Tájékoztató és Látogató Központjában, a 4. blokki látogató útvonalon, a Karbantartó és Gyakorló Központban és az Atomenergetikai Múzeumban. A fizika, atomfizika iránt érdeklődő fiatalok körében nagy sikert arat minden évben az a lehetőség, hogy megismerhetik egy atomerőmű működését.

-          A verseny estéjén szórakoztató táncestet állítottunk össze a versenyzőknek.

 

Kísérőtanárok külön programjai

A kísérő tanároknak a verseny délelőttjén két előadást szerveztünk. Igy szakmai programot biztosítottunk a kísérőtanároknak is.

Az előadások és előadóik:

-          A Scientix szerepe a természettudományos oktatásban

Dr. Jarosievitz Beáta főiskolai tanár, Gábor Dénes Főiskola, Budapest

-          Játékelmélet oktatása középiskolában

Dr. Szabó György, tudományos tanácsadó, MTA TTK Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet, Budapest

 

Eredményhirdetés, jutalmak

Az eredményhirdetés előtt a versenybizottság elnöke ismertette a kitűzött feladatok megoldásait (Hogyan kellett megoldani?).

A versenybizottság rangsorolta a tanulókat munkájuk alapján. Az eredményhirdetésen Leber Ferenc Paks Város Önkormányzatának alpolgármestere, Kiss József Oktatási főosztályvezető, Dr. Hózer Zoltán az MNT titkára, Dr. Kürti Jenő az ELFT főtitkára és Dr. Sükösd Csaba, a versenybizottság elnöke jutalmazta az eredményes tanulókat.

A verseny döntőjébe jutott összes tanuló értékes könyvjutalomban részesült. Az 1-3. helyezett rendre arany, ezüst és bronz fokozatú Szilárd Leó vert érmet kapott ajándékba, továbbá az Alapítvány az érmeseket egyszeri tanulmányi ösztöndíjban részítette.

Az 1-4. helyezett elnyerte az Eötvös Loránd Fizikai Társulat különdíját, az egy éves Fizikai Szemle előfizetést.

 

A WIN Magyarország Nőtagozata a legjobb lányversenyző részére egy napos atomerőmű látogatást ajánlott fel, ahol a díjazott megismerkedhet az atomerőműben dolgozó műszaki végzettségű nődolgozók napi munkájával.

 

A verseny alkalmával a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány által alapított Szilárd Leó Tanári Delfin Díjat pontversenyben az a felkészítő tanár nyeri el, akinek tanítványai az előző évek és a mostani verseny eredmények alapján a legtöbb pontot gyűjtötte. A pontverseny táblázata nyilvános. A 2014. évi Szilárd Leó Tanári Delfin-díjat Nagy Tibornak, a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium tanárának ítélte oda a Díjbizottság. A Vándordíjhoz egyszeri 50 000 Ft jutalom is járul.

 A Magyar Nukleáris Társaság az adott évben legsikeresebben szereplő iskola felkészítő tanárát könyvjutalomban részesítette. A 2014. évi díjazott Horváth Norbert, a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium tanára. 

Marx György Vándordíjat minden évben az az iskola nyeri el, akinek a tanulói a legeredményesebben szerepelnek a versenyen. A Vándordíj nyertese 2014. évben a szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium csapata lett.

 

Verseny nyilvánossága

A verseny meghirdetését, az egyes feladatsorokat, a versenyzők által elért eredményeket, a versenyen készült videókat és fényképeket a www.szilardverseny.hu honlapon megjelentetjük. A Tolna megyei és a Paks környéki média beszámolt a versenyről előzetesben, a verseny alatt és a verseny lebonyolítása után is.

 

Verseny támogatói

Versenyünket az szakmailag és anyagilag is támogatásban részesítette:

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő         

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  

Nemzeti Tehetségprogram

 

    A verseny további szponzorai:

     MVM Paksi Atomerőmű Zrt.,

     Magyar Villamos Művek Zrt.

     MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari ÁtviteliRendszerirányító ZRt.

     MVM OVIT Villamostávvezeték Zrt.