AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY

VERSENYFELHÍVÁSA A 2015/2016. TANÉVRE

 

A verseny címe:        XIX. Országos Szilárd Leó fizikaverseny

A verseny meghirdetője:       

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium, Paks (OM 036396)

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks

 

A verseny célja:

modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb megismertetése

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és

         az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;

II. kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal

                     befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói nevezhetnek.

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyre az általános és középiskolák (gimnázium és szakközépiskola) tanulói jelentkezhetnek a korcsoportuknak megfelelő kategóriában.

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:

-          A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás

-          Nem megengedett segédeszköz használata.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete

Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok

Fényelektromos jelenség, Compton jelenség

De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája

Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés

A hidrogénatom hullámmodellje

A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok

Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata

Az atommag és szerkezete: proton, neutron

Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia

Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor, atomerőmű

Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata Sugárvédelmi alapismeretek.

Magfúzió, a Nap energiatermelése

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés)

Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága

Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek

Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk.

Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

 

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;

-          Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;

-          Marx György: Atommagközelben;

-          Marx György: Életrevaló atomok;

-          Marx György: Atomközelben;

-          Marx György: Beszélgetés marslakókkal

-          Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;

-          Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

Az iskolák a versenyre 2016. január 10-ig jelentkezhetnek a www.szilardverseny.hu honlapon vagy levélben a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítványnál (7030 Paks, Dózsa György út 95. Tel: 75/519-326) a versenyzők kategóriánkénti létszámának, nemének megadásával, valamint az iskola és az iskolai kapcsolattartó fizikatanár elérhetőségeinek (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím) megadásával.

 

Nevezési díj:         nincs

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

        1. forduló2016. február 22. 14-17 óráig, a versenyre jelentkező iskolákban kerül lebonyolításra.

       2. forduló (döntő): 2016. április 8-10. között kerül megrendezésre az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, Pakson.

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:           

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. Audio- vagy internetes kommunikációra alkalmas eszközök (mobiltelefon, iPad, netbook stb.) használata szigorúan tilos. A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az első forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik a szaktanárok. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és összesítő lapot legkésőbb 2016. február 29-ig postázzák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) címére.

Beküldhető dolgozatok ponthatárai:

- I. kategória: a maximális pontszám 60%-a,

- II. kategória a maximális pontszám 40%-a.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről legkésőbb 2016. március 18-ig e-mailben értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit. A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából maximum 10 tanulót hív be.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, amelyeket a helyszínen a versenybizottság értékel.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

 

Díjazás:

Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A legeredményesebb felkészítő tanár – a verseny honlapján megtekinthető pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül. A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

 

A szervezők elérhetősége:

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny felelősei:

A I. forduló szervezésében: Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese. Címe: 7030 Paks, Dózsa Gy. u. 95. E-mail: csajagi@eszi.hu.Tel.: 75-519-326, fax: 75-414-282.

A döntő szervezésében: Csajági Sándor és Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanárai. Tel: 75-519-300.

A verseny honlapja: http://www.szilardverseny.hu.

 

Paks, 2015. szeptember 4.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány