AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY

VERSENYFELHÍVÁSA a 2021/2022. TANÉVRE

 

 

A verseny címe:               XXV. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

A verseny meghirdetője:       

Magyar Nukleáris Társaság, Budapest

Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (OM 036396)

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány, Paks

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest

BME Nukleáris Technika Intézet (BME NTI)

 

A verseny célja:               modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb megismertetése.

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

    Szenior (I.) kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és

           az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;

    Junior (II.) kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal

                        befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói nevezhetnek.

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyre az általános és középiskolák (gimnázium és technikum) tanulói jelentkezhetnek a korcsoportjuknak megfelelő kategóriában.

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:

-          A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás

-          Nem megengedett segédeszköz használata.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

             Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete

             Hőmérsékleti sugárzás törvényei, fotonok

             Fényelektromos jelenség, Compton jelenség

             De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája

             Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés

             A hidrogénatom hullámmodellje

             A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok

             Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata

             Az atommag és szerkezete: proton, neutron

Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia

 

Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás

 

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor, atomerőmű

 

Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata

 

Sugárvédelmi alapismeretek.

 

Magfúzió, a Nap energiatermelése

 

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés)

 

Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor), Teller Ede munkássága

 

Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek

              Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk.

Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

 

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2011-2016;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;

-          Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;

-          Marx György: Atommagközelben;

-          Marx György: Életrevaló atomok;

-          Marx György: Atomközelben;

-          Radnóti Katalin szerk.: Így oldunk meg atomfizikai feladatokat;

-          Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

Az iskolák a versenyre 2022. január 16-ig jelentkezhetnek a sukosd@reak.bme.hu címre küldött e-mailben a következő linken található Jelentkezési Lap (EXCEL fájl) kitöltésével és elküldésével: http://sukjaro.eu/SzilardVerseny/JelentkezesiLap.xlsx

Nevezési díj: nincs

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése): 

1.    forduló2022. február 21. 14-17 óráig, a versenyre jelentkező iskolákban kerül lebonyolításra

2.      forduló (döntő): 2022. április 22-24. között kerül megrendezésre az Energetikai Technikum és Kollégiumban Pakson.

Feltételes változtatás:
Abban az esetben, ha a COVID-19 járvány meghiúsítaná a Verseny döntőjének az eredeti tervek szerinti megrendezését, a Versenybizottság a következő megoldást javasolja:

 

 

2. forduló (döntő):

Elméleti forduló:
2022. április 22. (14 -17h)

 

Az iskolákban

Kísérleti és számítógépes forduló:
2022. április 23. (10:30-14h)

 

Paks, ESZI

Eredményhirdetés:
2022. április 29. (15-17h)

 

Online videokonferencia

 

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. Az audio- vagy internetes kommunikációra alkalmas eszközök (mobiltelefon, tablet, netbook stb.) használata szigorúan tilos.

Az első forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik a szaktanárok. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és összesítő lapot legkésőbb 2022. március 1-ig postázzák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) címére.

Beküldhető dolgozatok ponthatárai:

            - Szenior (I.) kategória: a maximális pontszám 60%-a,

            - Junior (II.) kategória a maximális pontszám 40%-a.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről legkésőbb 2022. március 22-ig értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit.

A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából max. 20 tanulót, míg a II. kategóriából max. 10 tanulót hív be.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, amelyeket a helyszínen a versenybizottság értékel.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

 

Díjazás:

Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A legeredményesebb felkészítő tanár – a verseny honlapján megtekinthető pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül

A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

 

A szervezők elérhetősége:

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba c. egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék.
Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: sukosd@reak.bme.hu.
Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny helyi szervezője:

 Csanádi Zoltán
igazgató

 Energetikai Technikum és Kollégium Paks
Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 95.

 

A verseny honlapjahttp://www.szilardverseny.hu.

 

Budapest, 2021. október 2.

Magyar Nukleáris Társaság

Energetikai Technikum és Kollégium

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

BME Nukleáris Technikai Intézet