Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a paksi Energetikai Szakközépiskola és Kollégium és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány a 2014/2015. tanévre meghirdeti az Országos Szilárd Leó fizikaversenyt az általános és a középiskolák tanulói számára.

A versenyre

I. kategóriában a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam vagy az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói,

II. kategóriában az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói vagy a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyamos tanulók nevezhetnek.

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyre az általános iskolák és középiskolák (gimnázium, szakközépiskola) tanulói jelentkezhetnek a korcsoportuknak megfelelő kategóriában.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre a minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar. Nevezési díj nincs.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:

 • A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás,
 • Nem megengedett segédeszköz használata.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai-sugárvédelmi - fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

 • Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete
 • Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok,
 • Fényelektromos jelenség, Compton jelenség
 • De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája
 • Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés
 • A hidrogénatom hullámmodellje
 • A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok
 • Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata
 • Az atommag és szerkezete: proton, neutron.
 • Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia.
 • Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás.
 • Maghasadás, neutron-láncreakció.
 • Atombomba. atomreaktor, atomerőmű.
 • Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata. Sugárvédelmi alapismeretek.
 • Magfúzió, a Nap energiatermelése.
 • Hevesy György (radioaktív nyomjelzés), Szilárd Leó,
 • Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága,
 • Részecskegyorsítók működési elvei.
 • Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk,
 • Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;
 • Országos Szilárd Leó Fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;
 • Simon Péter - Szabó Attila: Modern fizika szakköri füzet
 • Marx György : Atommagközelben;
 • Marx György: Életrevaló atomok;
 • Tóth Eszter - Holics László - Marx György: Atomközelben;
 • Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;
 • Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

A nevezés módja, határideje

Az iskolák a versenyre 2015. január 15-ig jelentkezhetnek a www.szilardverseny.hu honlapon a versenyzők nemének és kategóriánkénti létszámának valamint az iskola és az iskolai kapcsolattartó fizikatanár elérhetőségeinek (név, postai cím, telefonszám, email cím) megadásával.

Fordulók:

Az 1. forduló időpontja 2015. február 23. 14-17 óráig, a versenyre jelentkező iskolában kerül lebonyolításra.

A 2. forduló (döntő) 2015. április 17-19. között kerül megrendezésre az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban, Pakson.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. Audio- vagy internetes kommunikációra alkalmas eszközök (mobiltelefon, iPad, netbook stb.) használata szigorúan tilos. A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az első forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik a szaktanárok. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és összesítő lapot legkésőbb 2015. március 3-ig postázzák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) címére.

Beküldendő dolgozatok ponthatárai:

I. kategória: a maximális pontszám 60%-a,

II. kategória a maximális pontszám 40%-a.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről legkésőbb 2015. március 25-ig értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit. A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából max. 20 tanulót, míg a II. kategóriából max. 10 tanulót hív be.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, amelyeket a helyszínen a Versenybizottság értékel.

Az eredmények közzétételének módja:

A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

Díjazás:

Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A legeredményesebb felkészítő tanár - a verseny honlapján megtekinthető pontverseny alapján - Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül. A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

A szervezők elérhetősége (név, levelezési cím, email cím, honlap):

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: Sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny felelőse:

A I. forduló előkészítésében Csajági Sándor, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium igazgatóhelyettese. Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 95. E-mail: info@szilardverseny.hu.Tel.: 75-519-326; 20-492-3179.
A döntő szervezésében Csajági Sándor és Krizsán Árpád, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégium tanárai. Tel: 75-519-300.

 

Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány