Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny versenyszabályzata

Országos Szilárd Leó Fizikaverseny versenyszabályzata

 

1.      A verseny pedagógiai célja

Az Országos Szilárd Leó Fizikaverseny célja: a modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb megismerése

2.      A verseny résztvevői  

a)  A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.

b)A kategóriák korcsoportok szerint:

I. kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és
az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;

II. kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói.

c)  A versenyen való részvétel kizáró okai:

·            a versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás;

·            nem megengedett segédeszköz használata.

d)A résztvevők jogai, kötelességei:

Minden versenyző joga, hogy a saját kategóriájában induljon. Minden induló versenyző joga, hogy megismerhesse elért eredményét. Kötelessége a versenykiírás feltételeinek megfelelően részt venni a versenyen. A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti.

 

3.      A verseny szervezői, lebonyolítói

a)  A versenybizottság összetétele, kizáró okok

A versenybizottság elnökét az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöksége bízza meg. A megbízatása visszavonásig tart. A versenybizottság tagjai az egyetemek és tudományegyetemek nukleáris technikai és fizika tanszékeinek oktatói, illetve a középiskolák fizika szakos tanárai közül kerülnek ki. . A versenybizottság tagjait a versenybizottság elnöke kéri fel évente a bizottság munkájában való részvételre. A második forduló helyi szervezőit a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány bízza meg. A versenybizottság munkájából, ill. a helyi szervezők közül kizáró ok: közeli hozzátartozó vagy saját tanítvány részvétele a verseny adott fordulójában.

b)A versenybizottság feladatai

A versenybizottság állítja össze a versenyfeladatokat és a javítási útmutatókat mind az első, mind a második fordulóra. Az első fordulóban a versenybizottság a visszaküldött dolgozatokat ellenőrzi és szükség esetén a pontszámokat felüljavítja. A második fordulóban a résztvevők munkáját a versenybizottság tagjai értékelik.

 

4.      Nevezés módja, határideje, nevezési díj

A I. fordulóra az iskolai nevezéseket a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány a www.szilardverseny.hu honlapján keresztül gyűjti össze a versenykiírásban meghatározott határidőig. Az iskoláknak meg kell adniuk a versenyzők kategóriánkénti létszámát, nemét, valamint az iskola és a kapcsolattartó tanár elérhetőségét (név, postai cím, telefonszám, e-mail cím). A I. fordulóra nevezési díj nincs.

A II. fordulóra (döntő) a www.szilardverseny.hu honlapon keresztül regisztrálnak a döntőre behívott versenyzők és kísérőtanáraik. A regisztrációkor a versenyen résztvevőknek az atomerőmű látogatáshoz szükséges személyes adataikon (születési dátum, személyi ig, száma) és iskolájuk nevén, címén túl az étkezés, szállás igényüket kell megadniuk. A versenyzőknek és kísérőtanáraiknak az igénybe vett étkezés és szállásdíjat kell megtéríteniük a étkezést illetve szállást szolgáltatók felé. Külön részvételi díjat a verseny szervezői nem kérnek.

 

5.      Az egyes fordulók lebonyolítása

Az első forduló a nevező iskolákban kerül lebonyolításra. A dolgozatokat a felkészítő tanár kijavítja, majd a versenybizottság címére beküldi az előre meghatározott pontszámot elért dolgozatokat. Ponthatárok: I. kategória: a maximális pontszám 60%-a, II. kategória: a maximális pontszám 40%-a. A dolgozatokat beküldő iskolákat a versenybizottság a versenyfelhívásban rögzített határidőig e-mailben értesíti arról, hogy a beküldött dolgozatok szerzői közül kik jutottak be a verseny döntőjébe. Azok az iskolák is kapnak értesítést, ahonnan beküldött dolgozatok közül senki sem jutott be a verseny döntőjébe.

A második fordulóba a legmagasabb pontszámot elért maximum 20 fő I. kategóriás, és maximum 10 fő II. kategóriás tanulót hívja be a versenybizottság. Ettől kivételes esetben (pl. pontszám egyenlőség) a versenybizottság elnöke eltérést engedélyezhet.

A második forduló (minden év áprilisában) hagyományosan Pakson, az Energetikai Szakközépiskola és Kollégiumban kerül megrendezésre. A döntő  elméleti, mérési és számítógépes feladatokból áll, pontértékek 50-25-25 %. Az elméleti feladatsor megoldására 3 óra, míg a mérési és számítógépes feladat megoldására 1,5-1,5 óra áll a versenyzők rendelkezésére. A végeredménybe csak a második fordulóban elért pont számít.

 

6.      Verseny témaköre, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

            Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete

            Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok

            Fényelektromos jelenség, Compton jelenség

            De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája

            Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés

            A hidrogénatom hullámmodellje

            A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok

            Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata

            Az atommag és szerkezete: proton, neutron

            Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia

            Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás

            Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor,

atomerőmű

            Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és

kockázata Sugárvédelmi alapismeretek.

            Magfúzió, a Nap energiatermelése

            Hevesy György (radioaktív nyomjelzés)

            Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága

            Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek

            Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk.

            Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

 

7.      Az egyes fordulók feladattípusai, felhasználható irodalom

Az első forduló elméleti feladatokat tartalmaz a modern fizika témaköréből, kiemelten kezelve a magfizikát, a nukleáris energiatermelést, valamint  a környezetvédelmet. A feladatsor 10 feladatot tartalmaz  az első és a második kategóriájú versenyzők részére. A feladatok között mindig vannak közösek.

A második forduló (döntő) elméleti feladatokból, mérési feladatokból és számítógépes feladatból áll. A mérési és számítógépes feladatok közösek, az elméleti feladatsorban vannak közösek is a két kategóriára.

Felkészüléshez felhasználható irodalom

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2011-2016;

-      Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;

-          Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;

-          Marx György: Atommagközelben;

-          Marx György: Életrevaló atomok;

-          Marx György: Atomközelben;

-          Marx György: Beszélgetés marslakókkal

-          Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;

-          Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

 

8.      Értékelési eljárások

A verseny első és második fordulójában minden elméleti feladatért egységesen öt pont jár. A versenybizottság által készített javítási útmutató részletes leírást ad a tanulók munkájának értékeléséhez.

 

9.      Verseny díjai

Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezett:

·        a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjában részesül,

·        helyezésének megfelelő (arany, ezüst, bronz) fokozatú Szilárd Leó vert érem kap ajándékba.

A legeredményesebb felkészítő tanár – a verseny honlapján megtekinthető pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül.

A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

Az Országos Szilárd Leó fizikaverseny versenybizottsága az adott évben további díjat, elismerést adhat ki.

Különdíjak:

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat kategóriánként az 1-5. helyezett részére egy éves Fizikai szemle előfizetést ad.

A Magyar Nukleáris Társaság az adott tanévi Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre legeredményesebb felkészítő tanárt tárgyjutalomban részesíti.

 

10.A versenyrendező neve, címe, elérhetősége

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: Sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny felelősei:

A I. forduló szervezésében: Csajági Sándor, az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium igazgatóhelyettese. Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 95. E-mail: Csajagi.Sandor@eszi.hu. Tel.: +36-75-519326, fax: +36-75-414282.

A verseny honlapja: http://www.szilardverseny.hu.

 

Paks, 2017. szeptember 2.

Országos Szilárd Leó fizikaverseny

versenybizottsága