Verseny meghirdetése

Versenyfelhívás a XXII. Országos Szilárd Leó Fizikaversenyre

AZ ORSZÁGOS SZILÁRD LEÓ FIZIKAVERSENY

VERSENYFELHÍVÁSA A 2018/2019. TANÉVRE

 

A verseny címe:        XXII. Országos Szilárd Leó Fizikaverseny

A verseny meghirdetője:       

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Paks (OM 036396)

Paksi Vak Bottyán Gimnázium, Paks (OM 036391)

Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Budapest

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány,

Magyar Nukleáris Társaság, Budapest

A verseny célja:

modern fizikai ismeretek iránti érdeklődés felkeltése és annak minél szélesebb és mélyebb megismertetése

 

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória:  a versenykiírás tanévében a rendes érettségi vizsgát tevő évfolyam és

         az azt közvetlenül megelőző évfolyam tanulói;

II. kategória: az általános és középiskolák 7-10. osztályos tanulói, és a 13. évfolyammal

                     befejeződő középiskolai képzésben a 11. évfolyam tanulói nevezhetnek.

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

A versenyre az általános és középiskolák (gimnázium és szakgimnázium) tanulói jelentkezhetnek a korcsoportuknak megfelelő kategóriában.

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre minden magyarországi és határon túli tanuló jelentkezhet a korosztályának megfelelő kategóriában. A verseny anyanyelve magyar.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A versenyfeltételek be nem tartása a versenyből való kizárást eredményezheti. Például:

-          A versenykiírásban kiírt kategóriától eltérő kategóriában való indulás

-          Nem megengedett segédeszköz használata.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny a középiskolás tananyag modern fizikai – elsősorban magfizikai és sugárvédelmi – fejezeteinek alkalmazás szintű tudását és környezetvédelmi alapismereteket kér számon.

A kijelölt témakörök a következők:

Mikrorészecskék leírásának alapjai, az anyag kettős természete

Hőmérsékleti sugárzás törvényei, Fotonok

Fényelektromos jelenség, Compton jelenség

De Broglie összefüggés, elektronok interferenciája

Heisenberg-féle határozatlansági összefüggés

A hidrogénatom hullámmodellje

A kvantumszámok szemléletes jelentése: ’s’, ’p’, és ’d’ állapotok

Az elemek periódusos rendszerének atomszerkezeti magyarázata

Az atommag és szerkezete: proton, neutron

Rendszám és tömegszám. Magerők és kötési energia

Radioaktivitás: felezési idő, gamma-, béta- és alfabomlás

Maghasadás, neutron-láncreakció. Atombomba, atomreaktor, atomerőmű

Atomenergia felhasználásának lehetőségei, szükségessége és kockázata Sugárvédelmi alapismeretek.

Magfúzió, a Nap energiatermelése

Hevesy György (radioaktív nyomjelzés)

Szilárd Leó, Wigner Jenő (atomreaktor) munkássága

Részecskegyorsítók működési elvei, CERN, LHC, elemi részek

Környezetvédelmi alapismeretek: pl. CO2 és az üvegházhatás, ózonlyuk.

Radon-probléma, radioaktív hulladék elhelyezése.

 

A felkészülésre javasolt segédanyagok:

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2011-2016;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 2005-2010;

-          Országos Szilárd Leó fizikaverseny feladatai és megoldásai 1998-2004;

-          Simon Péter - Szabó Attila: Modern Fizika szakköri füzet;

-          Marx György: Atommagközelben;

-          Marx György: Életrevaló atomok;

-          Marx György: Atomközelben;

-          Marx György: Beszélgetés marslakókkal

-          Radnóti Katalin szerk.: Igy oldunk meg atomfizikai feladatokat;

-          Radnóti Katalin szerk.: Modern Fizika CD.

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím):

Az iskolák a versenyre 2019. január 13-ig jelentkezhetnek a sukosd@reak.bme.hu címre küldött e-mailben a Verseny weblapján található Jelentkezési lap (EXCEL fájl) kitöltésével és elküldésével. Lásd a következő linket: http://www.szilardverseny.hu/sites/default/files/field/results/country/jelentkezesi_lap.xlsx

 

Nevezési díj:         nincs

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

        1. forduló2019. február 25. 14-17 óráig, a versenyre jelentkező iskolákban kerül lebonyolításra.

       2. forduló (döntő): 2019. április 17-19. között kerül megrendezésre az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban, valamint a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban, Pakson.

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:            

A feladatlapokat a javítókulccsal együtt a Versenybizottság küldi meg a benevező iskoláknak a jelentkezések számának megfelelően.

Az I. forduló írásbeli dolgozatainak megírására a versenyre jelentkező iskolákban kerül sor, melynek időtartama 3 óra. A versenyzők minden szokásos segédeszközt (füzetek, könyvek és zsebszámológépek) használhatnak. Audio- vagy internetes kommunikációra alkalmas eszközök (mobiltelefon, iPad, netbook stb.) használata szigorúan tilos.

Az első forduló dolgozatait a megküldött javítási-értékelési útmutató alapján értékelik a szaktanárok. A továbbküldési ponthatárt elért dolgozatokat, valamint az értékelő és összesítő lapot legkésőbb 2019. március 4-ig postázzák a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai Intézete (1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9.) címére.

Beküldhető dolgozatok ponthatárai:

- I. kategória: a maximális pontszám 60%-a,

- II. kategória a maximális pontszám 40%-a.

A versenybizottság a beküldött dolgozatokat ellenőrzi, majd az első forduló eredményéről legkésőbb 2019. március 23-ig e-mailben értesíti a döntőbe jutott tanulók iskoláit. A versenybizottság a II. fordulóra az I. kategóriából maximum 20 tanulót, míg a II. kategóriából maximum 10 tanulót hív be.

A 2. fordulóban a tanulók elméleti, mérési és számítógépes feladatokat oldanak meg, amelyeket a helyszínen a versenybizottság értékel.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A döntőben a nyertes versenyzők a díjakat a versenyt közvetlenül követő ünnepélyes eredményhirdetésen vehetik át, amelyre a helyi média képviselői is meghívást kapnak. Az egyes fordulók eredményei megtekinthetők a www.szilardverseny.hu honlapon. A versenyről beszámoló cikk készül a Fizikai Szemle részére.

 

Díjazás:

Az országos döntőbe bejutott valamennyi tanuló könyvjutalomban részesül. Kategóriánként az 1-3. helyezettet a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány egyszeri ösztöndíjban részesíti.

A legeredményesebb felkészítő tanár – a verseny honlapján megtekinthető pontverseny alapján – Szilárd Leó Tanári Delfin-díjban részesül. A versenyen a legjobb eredményt elért iskola Marx György Vándordíjban részesül.

 

A szervezők elérhetősége:

A versenybizottság vezetője:

Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, BME Nukleáris Technika Tanszék. Címe: 1521 Budapest, Műegyetem rkp. 9. E-mail: Sukosd@reak.bme.hu. Tel.: 1-463-2523, fax: 1-463-1954.

A verseny helyi szervezői:

Csajági Sándor igazgató, Paksi Vak Bottyán Gimnázium. 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

Csanádi Zoltán igazgató, Energetikai Szakgimnázium és Kollégium. 7030 Paks, Dózsa György út 95.  

A verseny honlapja: http://www.szilardverseny.hu.

 

Paks, 2018. október 1.

Energetikai Szakgimnázium és Kollégium

Vak Bottyán Gimnázium Paks

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány

Magyar Nukleáris Társaság