Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, az Paksi Vak Bottyán Gimnázium és a Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány együttműködésével a 2018/2019. tanévben meghirdetik a XXV. Tolna megyei Szilárd Leó fizikaversenyt, amelyet az idei tanévben a  kerül megrendezésre. 

Időpontja: 2019. március 13.

Helye: Paksi Vak Bottyán Gimnázium, 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

A versenynap programja

8:30 - 9:00: Regisztráció

9:00 - 12:00: Versenydolgozatok megírása

12:15 - 12:45: Ebéd

12:45 - 16:00: Paksi Atomerőmű látogatás  (Látogatóközpont, 4. blokki látogató útvonal)

16:00 - 16:30: Hogyan kellett megoldani? (feladatok megoldásának ismeretetése)

16:30 - : Eredményhirdetés, a díjak átadása.

A verseny kategóriái

A versenyt – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - 11. és 12. évfolyamos egyéni és iskolai csapat kategóriában hirdetjük meg.

csapatversenyben csak azok az iskolák vesznek részt, ahonnét legalább kettő-kettő 11. és 12. évfolyamos tanuló indul a versenyen. Az iskolák csapatversenyben elért pontszámát az évfolyamonként legjobb eredményt elérő 2-2 tanuló pontszámának összege adja.

A kategóriák 1-3. helyezettjei és dicséretet kapott tanulók oklevelet, továbbá az 1-3. helyezettek könyvjutalmat kapnak, a nyertes iskolai csapat pedig a vándorkupát viheti haza.

Nevezés módja, határideje

A versenyre nevezés szükséges, melyet a www.szilardverseny.hu haonlapon a megyei verseny almenüben lévő jelentkeztető űrlapon keresztül lehetséges. A versenyre a nevező tanulókkal együtt a felkészítő tanárukat is meghívjuk.

Nevezési határidő: 2019. február 18.

A nevezés tartalmazza:
- a versenyen résztvevő tanulók nevét, évfolyamát;
- az atomerőmű látogatásához szükséges tanulók személyi igazolványának száma és a születési idejük (év, hónap, nap
- felkészítő tanárok (kísérőtanárok) nevét és elérhetőségét (e-mail cím, telefonszám). 

Az atomerőműlátogatáson résztvevők névsorát és adataikat a látogatás előtt két héttel meg kell küldenünk az atomerőmű részére. A verseny a tanulóknak ingyenes, indulók létszámát nem korlátozzuk. Kérjük, hogy a nevezésen tüntessék fel, hogy hány fő részére kérnek ebédet. A nevezés során a szervezési feladatoknál szükség lehet a kollegáknak az elérhetőségére (e-mail cím, telefonszám), akivel szükség esetén személyesen is egyeztethetünk.

Felkészülési anyag, felhasználható segédeszközök

A verseny anyaga a verseny időpontjáig elvégzendő középiskolai tantervi tananyag, az egyik feladat az atomerőműben, atomreaktorban lejátszódó jelenségek fizikai alapjaival kapcsolatos. Az elmúlt évek versenyfeladatai megtalálhatóak a www.szilardverseny.hu honlapunkon a „Megyei verseny” rovatban.

A versenyzők a versenyen csak négyjegyű függvénytáblázatot és zsebszámológépet használhatnak.

A verseny az Országos Szilárd Leó fizikaversenytől teljes mértékben független, a versenyen kitűzött feladatok jellege attól teljes mértékben eltér.  

A versenybizottság

A verseny feladatait dr. Kotek László és Simon Péter a PTE Fizikai Intézet munkatársai állítják össze, ők vezetik a feladatok javítását is.

A versenyzők a verseny elején kódszámot húznak, így a javítás anonimitása is biztosított.

A Versenybizottság és a szervezők nevében eredményes felkészülést kívánok!

Tisztelettel:

Csajági Sándor
Szilárd Leó Tehetséggondozó Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Paks, 2019. január 23.

Elérhetőség:

Paksi Vak Bottyán Gimnázium
Csajági Sándor
7030 Paks, Dózsa György út 103.
info@szilardverseny.hu
0675 200421
0620 4923179