ELFOGYOTT!!!


Simon Péter - Szabó Attila: Modern fizika c. feladatgyűjtemény 3., bővített, javított kiadása sajnos elfogyott. 
 

A feladatgyűjtemény fejezetei:
1. A kavantumhipotézis
    - Hőmérsékleti sugárzás, fotonok
    - A fényelektromos jelenség
2. Specális relativitáselmélet
    - A relativitáselmélet előzményei
    - Relativisztikus kinematika
    - Relativisztikus dinamika
3. A kvantumelmélet alkalmazásai
    - Compton-szórás
    - Cerenkov-sugárzás
    - A de Broglie-féle anyaghullám
    - A kvantummechanika alapjai
4. Bevezetés a statisztikus fizikába
    - Entrópia
    - Boltzmann-eloszlás
5. Atomfizika
    - Kötött állapotú elektron vizsgálata
    - Atommodellek
6. A magfizika alapjai
    - Az atimmag szerkezete, a kötési energia
    - Az atommag cseppmodellje
7. Az atommag átalakulásai
    - Radioaktív bomlások
    - Radioaktivitás
8. Nukleáris energiatermelés
    - Maghasadás
    - Magfizikai láncreakció
    - Atomreaktor, nukleárs energiatermelés
    - Atommagfúzió, nukleáris energiatermelés
9. A magfizika további alkalmazásai
    - Nukleáris diagnosztika az orvostudományban
    - Sugárvédelem
    - Radonprobléma
    - Gyorsítók, izotópdúsítók
A feladatgyűjtemény tartalmazza a feladatok megoldásait is.